مشاوره تحصیلی

ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی

پاسخ به سوالات مشاوران و مدیران

پاسخ به سوالات مدیران و مشاوران

س : آیا دانش آموزان فارغ التحصیل سال سوم متوسطه که در سال تحصیلی 90-89موفق به اخذ گواهینامه پایان تحصیلات نظام جدید شده اند می توانند از طریق مراکز آموزش از راه دور یا بزرگسالان پیش  دانشگاهی خودرا ادامه دهند ؟

ج : خیر فارغ التحصیلان  دوره متوسطه که متولد 1/7/69و بعد از آن می باشند و در مدارس روزانه فارغ التحصیل شده اند الزامه بابیستی در مراکز پیش دانشگاهی روزانه به شیوه سالی واحدی ادامه تحصیل دهند و ثبت نام  در مراکز پیش دانشگاهی بزرگسالان و آموزش از راه دور مجوزی ندارد .

س : نوبت های امتحانی دوره پیش دانشگاهی روزانه به شیوه سالی واحدی چگونه است .

ج : همانند پایه سوم دوره متوسطه روزانه ( دیماه – خرداد ماه و شهریورماه )

س : نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و ضرایب امتحانی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی چگونه است؟

ج: بر مبنای آیین نامه دوره متوسطه روزانه تنظیم می شود.

س:آیا درس باعنوان مهارتی که قبلا در سال اول متوسطه به عنوان یکی ازدروس انتخابی ارائه می شد در سال تحصیلی 91-90ارائه می گردد .

ج : بر اساس  مصوبه هشتصد و چهل و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 25/5/90در سال تحصیلی 91-90دو واحد درس انتخابی که شامل یک واحد دروس جبرانی و یک واحد درس پرورشی می باشد  در پایه اول متوسطه ارائه می گردد

و در س با عنوان مهارتی از دروس انتخابی حذف گردیده است . ولی مشاوران می توانند یک ساعت از ساعت پرورشی راکه به صورت تجمیعی به فعالیت های خارج از کلاس از قبیل فعالیت های هنری –فرهنگی –اردویی –ایرانگردی – جلسات قرآن و... اختصاص یافته نیز فعالیتهای برنامه ریزی تحصیلی به مدرس درس پرورشی پیشنهاد نمایند.

س: مدت آموزش در طول سال تحصیلی از نظر هفته و ساعت در پایه اول تا سوم چه مدت می باشد ؟

ج: مدت آموزش ومطابق ضوابط و مقررات 34هفته میباشد.

ساعات آموزش متوسطه نظری در کل سال به تفکیک پایه

1-   جمع ساعت در پایه اول در طول سال تحصیلی 1122ساعت میباشد

2-   جمع ساعت در پایه دوم درطول سال تحصیلی 1224ساعت میباشد

3-   جمع ساعت در پایه سوم درطول سال تحصیلی 1190ساعت میباشد

س: دانش آموزان دوره متوسطه که در دیماه سال جاری موفق به اخذ گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه می شوند وضعیت ادامه تحصیل آنان در مراکز پیش دانشگاهی  به چه نحو می باشد ؟

ج : اینگونه دانش ٱموزان می توانند  درمهرماه سال بعد در مراکز پیش دانشگاهی روزانه به شیوه سالی واحدی ادامه تحصیل دهند ادامه تحصیل اینگونه دانش آموزان  در مراکز پیش دانشگاهی نوبت 2بزرگسالان یا در مدارس  آموزش از راه دور از نیمسال دوم بلامانع می باشد  .

س : آیا برای دانش آموزان مردودی پایه اول متوسطه نیاز به صدور نمون برگ شماره 1هدایت تحصیلی می باشد ؟

ج : صدور نمون برگ هدایت تحصیلی برای کلیه دانش آموزان پایه اول متوسطه بعد از امتحانات خرداد ماه صادر می گردد  و بعد از امتحانات شهریور ماه نیز برای دانش آموزانی که در امتحانات تجدیدی و یا تعیین رشته  شرکت نموده اند اعم از اینکه قبول یا مردود شوند مجدد نیز صادر می گردد .

س : آیا تشکیل پرونده مشاوره ای  برای دانش آموزان مرودودی پایه اول که تکرار پایه کرده اند لازم است ؟

 ج : بلی

س : آیا از ماده 7-111جهت هدایت دانش آموزان به شاخه فنی و حرفه ای می توان استفاده کرد .

ج : استفاده از ماده 7-111برای دانش آموزانی

که شرایط فنی و حرفه ای را در فرم هدایت تحصیلی احراز نکرده اند  مجاز نمی باشد .

س: آیا نمرات دروس تعیین رشته و یا تغییر رشته

زیر حد نصاب بایستی در سیستم ثبت گردد ؟

ج : بلی

س : شرط تکرار پایه در مدارس غیر انتفاعی چگونه می باشد ؟

ج : برای آنکه دانش آموزی بخواهد پایه قبلی خود را اعم ار پایه اول یا دوم یا سوم  در مدارس غیر انتفاعی یا به شیوه داوطلب آزاد  تکرار کند  اولا باید در پایه قبلی قبول شده یاشد یا از کلیه دروس آن پایه نمره قبولی کسب کرده باشد ثانیا در همان رشته قبلی خود تکرار پایه کند . هر شیوه ای غیر از این مورد در مدارس غیر انتفاعی انجام گیرد مجوز قانونی ندارد .

س: هدایت تحصیلی بر اساس ماده 7-111آیین نامه آموزشی  متوسطه روزانه بر چه اساسی صورت می گیرد ؟

ج : دانش آموز در پایه اول متوسطه قبول شده است و بر اساس آخرین نمون برگ شماره 1هدایت تحصیلی شرایط ورود به شاخه / رشته ..... را کسب نموده است  ولی به دلیل کمبود ظرفیت در واحدهای آموزشی منطقه محل سکونت موفق به ثبت نام در شاخه / رشته مذکور نشده است . با تکمیل نمون برگ 1/1 مجموع امتیازهای مکتسبه دانش آموز در سایر رشته ها و شاخه تحصیلی که ضوابط ورود به آنها را کسب ننموده به ترتیب اولویت نوشته می شود و از طرف مدرسه به اداره مربوط ارسال می گردد کمیته بررسی پرونده های تحصیلی دانش آموزان ثبت نام دانش آموز را در شاخه / رشته ..... اعلام می کند .

س  : زمان امتحان تغییر رشته در دوره پیش دانشگاهی را بیان نمایید .

ج : طبق ماده 66و تبصره 1 آن امتحانات تغییر رشته پیش دانشگاهی روزانه  سالی واحدی  هر سال 1بار به صورت نهایی در تابستان برگزار می گردد .

متقاضیان ثبت نام در دوره پیش دانشگاهی  به شیوه داوطلب آزاد یا مدارس از راه دور از شرکت در امتحان تغییر رشته معاف خواهند بود  . بنابراین ورود افراد به رشته ی پیش دانشگاهی غیر متناظر با دیپلم و یا تغییر رشته در دوره پیش دانشگاهی در مراکز روزانه منوط به شرکت فرد متقاضی در امتحان تغییر رشته دروس مربوط خواهد بود ضمنا نمره قبولی دروس مشترک بین رشته جدید و رشته قبلی  برای متقاضیان تغییر رشته در دوره پیش دانشگاهی پذیرفته می شود . ولی در مدارس از راه دور و داوطلب آزاد نیاز به شرکت در امتحان تغییر رشته پیش دانشگاهی نمی باشد .

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 9:3  توسط ناصر محمدی  |